Ω
Ω
Ω
Ω

Заказать или купить диплом российского вуза любого образца без предоплаты
Реклама на сайте
 

Каталог ВУЗов (Высших Учебных Заведений) России.
ВУЗы Батырево.
Институты в Батырево.

ВУЗы Москвы, Институт Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств Екатеринбург, Уссурийский государственный педагогический институт, Институты Туапсе, Кизилюрт ВУЗы, Институты в Уфе, ВУЗ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Лингвистика и межкультурная коммуникация Институты, Юриспруденция, Институты Азов

А знаете ли Вы, что...

Из Энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.

Йонстон (Иоанн Jonston или Johnston, 1603—1675) — немецкий ученый-полигистор, врач и естествовед, оставивший большое количество трудов. Наиболее знаменита его "Historia animalinm" (Франкф.-на-М., 1649—1653), переизданная Рюйшом (Ruysch) младшим без имени автора, под заглавием: "Theatrum universale omnium animalium" (Амстерд., 1718). По истории И. написал: "Нistoria universalis, cmlis et ecclesiastica" (Лион, 1633) и "Polyhistor seu rerum ab ortu Universi ad nostra usque tempora gestarum enarratio" (Иена, 1660).