Ω
Ω
Ω
Ω

Заказать или купить диплом российского вуза любого образца без предоплаты
Реклама на сайте
блокиратор кпп - об этом детальнее.
 

Судебная экспертиза.

Белгородский государственный университет
Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации
Волгоградский государственный университет
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Дагестанский государственный технический университет
Кыргызско-Российский Славянский университет
Московская государственная юридическая академия
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Агрономия ВУЗ, Институты Московская область, ВУЗы Казани, ВУЗы Алтайский край, Институты Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов, Информатика и вычислительная техника Институты, ВУЗы Асино, Астрахань институты, ВУЗы в Балаково, Институты Уфа, Институты в Белгороде, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Институт Технология деревообработки, Менеджмент институт, ВУЗы Финансы и кредит

А знаете ли Вы, что...

Из Энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.

Христманн, Вильгельм Людвиг — германский математик и богослов (1780—1835). Учено-литературная деятельность X. была посвящена исключительно математике. Он напечатал следующие сочинения: "De centro oscillationis per Hugenii regulam analytice investigando tentamen" (Тюбинген, 1799); "Ars cossae promota" (Франкфурт, 1814); "Philosophia cossica sive praeparationes ad resolutionem sursolidae" (Штутгарт, 1815); "Cardanus S u evus sive de functionibus cossae resolventibus tractatio" (там же, 1815); "Aetas argentea cossae" (Тюбинген, 1819); "Appollonius Suevus, sive tactionum problema nunc demum restitutum" (там же, 1821); "Pythagoras Suevus sive de theoremata Pythagorici ordin e altiori" (Штутгарт, 1824); "Cabbala algebraica sive sursolidae aequationis (4-i gradi) et altiorum resolutio algebraica" (там же, 1827).

В. В. Б.